În ciuda efectelor negative pe care le are uleiul uzat de motor asupra mediului înconjurător, atât companiile, cât și persoanele fizice nu cunosc importanța colectării și valorificării, respectiv eliminării corespunzătoare a acestuia. Totuși, ecologiștii atrag atenția asupra măsurilor pe care cetățenii și agenții economici trebuie să le aibă în vedere în asigurarea unui viitor sustenabil.

În acest sens,  activitățile de colectare ulei uzat și de reciclare sunt esențiale pentru conservarea resurselor naturale limitate de combustibili fosili. Totodată, ele contribuie în mod viabil la asigurarea protecției mediului natural.

Având aceleași calități ca uleiul de motor obținut din sursele de combustibili fosili, uleiul de motor reciclat poate fi din nou utilizat în industria auto sau în domenii conexe.

Este uleiul o resursă importantă?

Petrolul este extras din zăcăminte de hidrocarburi limitate, motiv pentru care prețul acestuia are o valoare ridicată pentru societate.

Cele mai citite articole

Uleiul de motor obținut din prelucrarea petrolului poate fi utilizat în numeroase industrii, însă acesta este supus riscului de a fi contaminat cu substanțe periculoase ceea ce-l face inoperabil. Acest fenomen contribuie la exploatarea excesivă a surselor naturale, generând efecte negative pe termen lung.

Totuși, uleiul uzat de motor este colectat pentru transformarea în combustibil în arderea în cuptoare, turbine, centrale electrice și instalații de furnizare căldură și electricitate. Totodată, reciclarea acestui ulei este o soluție pentru:

 • Conservarea resurselor naturale;
 • Protecția mediului;
 • Reutilizarea unei resurse existente;
 • Economisirea energiei;
 • Economisirea banilor.

Cum poate fi procesat uleiul de motor uzat?

În etapa de procesare, uleiul de motor uzat este supus următoarelor activități:

 • Filtrarea uleiului pentru eliminarea elementelor solide;
 • Demineralizarea uleiului în vederea eliminării elementelor anorganice și a anumitor aditivi;
 • Dezasfaltarea uleiului cu ajutorul propanului, astfel încât asfaltul și substanțele bituminoase grele să fie îndepărtate;
 • Distilarea uleiului în vederea separării fizice a componentelor uleiului printr-un proces de fierbere;
 • Extragerea solventului responsabil de dizolvarea și eliminarea compușilor secundari;
 • Hidrofinisarea uleiului pentru îmbunătățirea caracteristicilor fizice ale uleiului rafinat.

La ce poate fi folosit uleiul de motor reciclat?

După îndepărtarea contaminanților, uleiul de motor uzat poate fi reciclat și reutilizat ca:

 • ulei pentru arzător industrial;
 • ulei pentru eliminarea mucegaiului;
 • produse pe bază de bitum;
 • ca aditiv în produsele fabricate;
 • ulei utilizat ca lubrifiant, hidraulic sau pentru ulei de transformare.

Cele mai citite articole