Reducerea amprentei de carbon a devenit o prioritate majoră în domeniul afacerilor deoarece companiile înțeleg tot mai mult că sustenabilitatea și responsabilitatea socială nu sunt doar opțiuni, ci componente esențiale ale unei strategii de afaceri pe termen lung. 

Conștientizarea publică crescută în privința schimbărilor climatice, dar și prevederile legale și presiunile din partea investitorilor și consumatorilor au accelerat această schimbare.

Companiile din diverse sectoare (în special, cel industrial) și-au asumat un rol activ în abordarea acestei probleme globale, adoptând măsuri concrete pentru a reduce amprenta lor de carbon și contribui astfel la o economie mai sustenabilă.

Cele mai citite articole

Amprenta de carbon se referă la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate direct sau indirect de o activitate realizată de o companie, un eveniment sau chiar o persoană. Aceste emisii pot proveni din surse precum consumul de combustibili fosili, producția și transportul de bunuri, procesele industriale sau managementul deșeurilor. 

Reducerea amprentei de carbon implică adoptarea unui set diversificat de măsuri și strategii, menite să minimizeze emisiile și să promoveze utilizarea resurselor mai eficiente.

Iată 5 măsuri pe care le pot adopta organizațiile pentru a reduce amprenta de carbon

  • Monitorizarea nivelului amprentei de carbon – este prima măsură pe care o companie trebuie să o efectueze în acest sens. Cu ajutorul ei, organizația obține o imagine clară și detaliată a emisiilor sale de gaze cu efect de seră, ceea ce permite identificarea zonelor cu cel mai mare impact și dezvoltarea unor strategii specifice de reducere a acestor emisii. Aceasta furnizează date și informații esențiale pentru elaborarea unui plan de acțiune coerent și eficient.
  • Investiții în energie verde și în tehnologii inovatoare – companiile se orientează tot mai mult către surse de energie curate și regenerabile, cum ar fi energia solară, eoliană sau hidroelectrică. Aceasta implică instalarea de panouri solare, turbine eoliene sau investiții în proiecte de energie regenerabilă pentru satisfacerea necesităților energetice fără a emite gaze cu efect de seră. De asemenea, investițiile în tehnologii inovatoare, cum ar fi sistemele de stocare a energiei și rețelele inteligente, pot contribui la optimizarea utilizării energiei și la reducerea amprentei de carbon.
  • Aplicarea la nivel organizațional a unui program de prevenire și reducere a deșeurilor – organizațiile trebuie să dezvolte și să implementeze un program eficient de gestionare a deșeurilor, care să urmărească minimizarea cantității de deșeuri generate și prevenirea lor. Acest lucru poate implica educația și implicarea angajaților în practici de reducere a deșeurilor, adoptarea unor politici de achiziții sustenabile și colaborarea cu operatori autorizați pentru a asigura un management durabil, cu efecte minime asupra mediului. De reținut că, agenții economici care dețin autorizatie mediu sunt obligați conform prevederilor Ordonanței de Urgență 92/2021 să întocmească și să dețină un astfel de program.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii – aceasta poate include izolarea termică, instalarea de sisteme de iluminat LED eficiente, utilizarea senzorilor și automatizării pentru a reduce consumul de energie în mod inteligent.
  • Participarea la programe sau inițiative de protecție a mediului – implicarea în proiecte de combatere a poluării sau de educație ecologică reflectă angajamentul organizației de a contribui activ la protejarea mediului înconjurător. Prin participarea la astfel de programe, organizația își asumă responsabilitatea de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a promova practici sustenabile.

Concluzii

Aceste acțiuni nu doar contribuie la protejarea mediului înconjurător și la combaterea schimbărilor climatice, dar au și efecte pozitive asupra mediului de afaceri, prin reducerea costurilor, îmbunătățirea eficienței și a imaginii organizației. 

De asemenea, implicarea în proiecte de protecție a mediului influențează pozitiv întreaga comunitate, generând o conștientizare crescută și inspirând alți actori economici să adopte practici sustenabile.

Cele mai citite articole